השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

1 – Steve Miller Band – Dance, Dance, Dance (1976)
2 – Thin Lizzy – Dancing in The Moonlight (It's Caught Me in Its Spotlight) (1977)
3 – Aerosmith – Same Old Song and Dance (1974)
4 – Bruce Springsteen – Dancing in The Dark (1984)
5 – Dee Gees – You Should Be Dancing (2021)
6 – Frank Zappa – Dancin' Fool (1979)
7 – Ghost – Dance Macabre (2018)
8 – Extreme – Decadence Dance (1990)
9 – Avenged Sevenfold – Dancing Dead (2008)
10 – Motley Crue – Come on And Dance (1981)
11 – Ramones – Do You Wanna Dance (1977)
12 – Deep Purple – Smooth Dancer (1973)
13 – Dream Theater – Scene Seven: I. The Dance of Eternity (1999)
14 – Weezer – Can't Dance, Don't Ask Me (2022)
15 – Led Zeppelin – Dancing Days (1973)
16 – Neil Young – Dance, Dance, Dance (Live at the BBC 1971)

סן פטרוק 154 – שמגר בר חמא 15/08/2023