השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

The Great Machine – Keith
Subterranean Masquerade – Snake Charmer
SaffeK – All Too Human
Orpheus Blade – My Arms for Those Wings
Prey For Nothing – Angels of Atheism
Structural – Fear of the Unknown
Stormbound – Desert's Roar
Scardust – Break the Ice
Hotbox – Who's The Champ
Kids Insane – X Ray Vision
Walkways – Blood Into Water
Delicate Disorder – Cornucopian Intensity
Vessel – Misguided

סן פטרוק 90 – טל אופיר 30/03/2022