השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

רון דבני – ממשיך

מונד – עדיין מלחמה

ליביה – כוכבים נופלים

מורן ארד – Blue Black

שולי רנד – קרב יום

גוטה גוטה, מאיה אברהם ודני קושמרו – תחזור תחזור

מאיה זלצר – Let it Rain (Live session)

The Dodies – October 7th

עדר 2 ליפשיץ – שוב לא יכולתי לישון

אדם לאדם – מה נפל עלי

דודו פארוק – גולני שלה

שיח שפוי – חרבו דרבו

נועם צוריאלי – עוד יום בעזה

JIGI – Children in the Sun

עידו ביטון – אני אשרוד

דויד חברון – תפילה לפני השינה

סן פטרוק 191 – יוני קרוטנברג 22/5/24