השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Flotsam and Jetsam – Burn the Sky
Enforced – UXO
Desaster – Learn To Love the Void
Unleashed – The King Lost His Crown
Asphyx – The Sole Cure is Death
Unanimated – As the Night Takes Us
Hypocrisy – Dead World
Cannibal Corpse – Surround Kill Devour
Thulcandra – Nocturnal Heresy
Necromantia – Inferno
Cradle of Filth – Crawling King Chaos
Proscriptor McGovern's Apsû – In-Betweeness Gateway Commuter
Wolves In The Throne Room – Spirit of Lightning

סן פטרוק 71 – ירון שפונד 11/01/2022