השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Johnny Cash – God Gonna Cut You Down
Isobell Campbel, Mark Langen – Snake Song
Goodnight,Texas – The Railroad
Lucette – Boby Reid
Me and That Man – Cross My Heart and Prepare to Die
O'Death – Herd
Zeal&Ardor – Gravedigger Chant
Bones of J.R. Jones – Hammers and Nails
Poor Mans Poison – Hell Is Coming With Me
Marcus King – Say You Will
Black Label Society – Dead Meadow
Vandaveer – Pretty Polly
Townes Van Zandet – If I Needed You
Dorothy – Gun In My Hand
Chelsea Wolffe – Appalachia
Panopticon – And Again Into The Light 
The Animals – House the Rising Sun

סן פטרוק 95 – ירון שפונד 12/07/2022