השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Steve Miller's Band – Abracadabra
David Seville – Witch Doctor
Iron Maiden – The Clairvoyant
Candlemas- Crystal Ball
Scar Symmetry – The Illusionist
Switchblade Symphony – Clown
Tripelexir – Circus Macabre
Rob Zombie – Spook Show Baby
Dirty Shirt – Freak Show
Korn – Freak on a Leash
Toy Dolls – Nellie the Elephant
Kataklysm – In Shadows & Dust
Behemoth – Christians to the Lions
Dead Can Dance – The Carnival is Over

סן פטרוק 96 – ירון שפונד 19/07/2022