השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Orphaned Land – Ocean Land (The Revelation)
Myranth – Believer
Blaakyum – Freedom Denied
Khalas – Inta Omri (Um Kulthum cover)
Arkan – Origins
Saratan – Wherever I May Roam (Metallica Cover)
Sawlegen – Streets of Agrabah
Scarab – Serpents of the Nile
Melechesh – The Siege of Lachish
Narjahanam – Kahf Alkhulood
Al Namrood – Bat Al Tha ar Nar Muheja
Legacy)) میراث – Akvan

סן פטרוק 73 – ירון שפונד 25/01/2022