השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Ray Parker Jr. – Ghostbusters Theme
Ministry – Every day is Halloween
Misfits – Dig Up Her Bones
Powerwolf – Armata Strigoi
Nightwish – The Phantom of the Opera
Ghost – Cirice
Metallica – Enter Sandman
Fields of the Nephilim – Moonchild
Bal Sagoth – Six Score and Ten Oblations to a Malefic Avatar
Bishop of Hexen – A Serpentine Crave
Type O Negative – Black Number One

סן פטרוק 63 – ירון שפונד 26/10/2021