השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

.1 Orphaned Land – New Jerusalem
.2 מאיר בנאי – איילת חן
.3 איפה הילד – זוהי סדום
.4 יהודה פוליקר – קין
.5 כל החתיכים אצלי – אוי אלוהים ישמור
.6 Amaseffer Feat. Orphaned Land – The Angel of the Lord
.7 אביב גדג' – אמונתי מנגנת בלילות
.8 שלום חנוך – אל תקרא לי עם
.9 אביב גפן – גן החטאים
.10 Subtarranean Masquerades – יא שמעיה אבוניה
.11 ברי סחרוף – הלוחש למכוניות
.12 Twisted Mind feat. שלי עוזרי – אם ננעלו
.13 משינה – התשובה
.14 אהוד בנאי – ענה לי
.15 היהודים – מחפש תשובה

סן פטרוק 81 – יוני קרוטנברג 09/03/2022