השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

מורחת לאקום – בקומה גבוהה
גיא סטריער – Addictive
יואב בן משה – סוסים הם לא שוטרים
הזאבות – המחלקה לחזות העיר
שוורצמן – היא רק שלי
אריק פלדמר – שנות אור
דויד חברון – ענן
הפיל הכחול – הר
Orphaned Land – The Path Ahead
Free Radicals – Father's Day
רמי פורטיס – מעיר נעלמים
הכל בגלל ג'ני – מעליות

סן פטרוק 155 – יוני קרוטנברג 16/082023