השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Matricide – Burn me with Your Sun
DPS – Once Human
שלום חנוך – תאונה בהופעה
היהודים – עוד מעט
חיים צינוביץ' – עדיין מחכה לתליין
רן שפירא – כמה שורות
Mayz – Discovering Light
אורנה בנאי – חזקה מהרוח בהופעה
יזהר אשדות – איש השוקולד בהופעה
שירה ויזל – פינה בעולם
אלעד דויד – The Vocies
אביב גדג' – לידה בלעדייך
מוקולי – המתחזה
אריק פלדמר – קסם סמוי
בר אלפנדרי – בין הנהר לים

סן פטרוק 182 – יוני קרוטנברג 20/3/24