השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Twisted Mind – Long Live Rock & Roll
חשש אמיתי – ווקי טוקי
ראודר – 97'
גיל יעקב – דמיון
טל אביטן – האש והמים
טריפולי – הלך רוח
The Killing Joke – Loony Tune
תמר אייזנמן – Too Much
טל גרינברג – Psychedelic Symphony
יהוא ירון – סימני סערה
איתי מזילו – Hey Child!
The Autistic Guitarist – Full of Emptiness
מריה קראס – Suicide
פרי הדמיון – חיים בצל המוות

סן פטרוק 109 – יוני קרוטנברג 21/09/2022