השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
סן פטרוק 187 – יוני קרוטנברג 24/4/24