השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה

Crosby, stills, nash & Young Country Girl
Alice Cooper Caught In A Dream
Led Zeppelin In The Light
Dire Straits Tunnel Of Love
Peter Green Slabo Day
Camel Song Within A Song
Marillion Three Boats Down From The Candy
Porcupine Tree The Creator Has A Mastertape
The Cure Head On The Door
Frank Zappa Nanook Rubs it
Nick Cave & The Bad Seeds Stagger Lee

פטרוק לילה 97 – זאב ברנר 22/11/2022