לעמוד התוכנית: מורידים את הרף
פורים 2023 – מורידים את פורים – יודה ויודה