השדרנים:
לעמוד התוכנית: מצעד הרוק של ישראל
מצעד הרוק השבועי של ישראל 84 – יובל יוספסון 17/06/2021