השדרנים:
לעמוד התוכנית: מצעד הרוק של ישראל
מצעד הרוק של ישראל 90 – יובל יוספסון 30/07/2021