השדרנים:
לעמוד התוכנית: מצעד הרוק של ישראל
מצעד הרוק השנתי של ישראל – תשפ״א