השדרנים:
לעמוד התוכנית: השאלטר

1 Elbow – Balu 2024
2 Friko – Crimson to chrome 2024
3 Mannequin pussy – Nothing like 2024
4 Mary timony – Looking for the sun 2024
5 שני הרפז – למה לא עכשיו 2023
6 נוי רויטנברג – גם בית ריק הוא בית 2024
7 Meatbodies – Billow 2024
8 ride – Last frontier 2024
9 Turnsrtile – Alien love call 2021
10 supergrass – Strange ones 1995
11 oasis – Supersonic 1994
12 St. vincent – Flea 2024
13 Arooj Aftab – Diya hai 2021

השאלטר 16 – דוד שאבי 7/4/24