השדרנים:
לעמוד התוכנית: השאלטר

1 Arcade Fire – Ready to Start 2010
2 Yak – Blinded by the lies 2019
3 White Denim – Anvil everything 2011
4 Blondshell – Joiner 2023
5 מיה זלצר – silver and gold 2023
6 טל לוטן – אלישבע 2019
7 Bleach Lab – Saving all your kindness 2023
8 boygenius – Satanist 2023
9 The Jam – Running on the Spot 1982
10 The Clash – Somebody got murdered 1980
11 Grinderman – Bellringer blues 2010
12 Wild Flag – Romance 2011
13 Kevin Morby – Goodbye to good times 2022

השאלטר 13 – דוד שאבי 10/3/24