השדרנים:
לעמוד התוכנית: השאלטר

1 Beth orton – Weather alive 2022
2 New dad – White ribbons 2024
3 Grandaddy – East yosemite 2024
4 Beth gibbons & Rustin man – Mysteries 2002
5 סער ליבן – עזה-תל אביב 2018
6 אריק פלדמר – גלקסיה 2022
7 Lanterns of the lake – Secrets & medicine 2020
8 Lankum – On a Monday morning 2023
9 Adrianne Lenker – Real house 2024
10 Radiohead – Pyramid Song 2001
11 Nina Nastasia – Ugly Face 2002

השאלטר 19 – דוד שאבי 12/5/24