השדרנים:
לעמוד התוכנית: השאלטר

1 The bevis frond – Heat 2024
2 Nadine shah – Even light 2024
3 Yuck – Holing out 2011
4 Clap Your Hands Say Yeah – let the cool goddess rust away 2005
5 Whitelands – Cheer 2024
6 Punchlove – Dead lands 2024
7 רעש לבן – עשרים 2024
8 זוזו גינזבורג – Love like the sun 2024
9 Mitski – Buffalo replaced 2024
10 The Replacements – Bastards Of Young 1985
11 The damned – Ignite 1982
12 The last dinner party – Ceasar on a TV screen 2024
13 Waxahatchee – 3 sisters 2024
14 Adrianne Lenker – Sadness is a gift 2024

השאלטר 17 – דוד שאבי 14/4/24