השדרנים:
לעמוד התוכנית: השאלטר

1 Pillow queens – Like a lesson 2024
2 Gilipojazz – Franz ferdinand 2024
3 Maruja – The invisible man 2024
4 Truth club – 77x 2023
5 Beth gibbons – Rewind 2024
6 Wednesday – Turkey vultures 2023
7 Alien Boy – The way I feel 2021
8 אורי רונן והפולקסטונרס – Burning Out 2024
9 החצר האחורית – האם נדע שוב להיוולד מחדש 2024
10 Radiohead – Thinking about you 1993
11 The sugarcubes – Leash called love 1991
12 Widowspeak – The jacket 2022
13 Beth gibbons – Burden of life 2024

השאלטר 20 – דוד שאבי 19/5/24