השדרנים:
לעמוד התוכנית: השאלטר

1 Wings of desire – Tame the war, feed the fire 2024
2 Feeder – Sahara 2024
3 Amiture – Law+order 2024
4 תמר אפק – All I know 2021
5 אות כבוד – נראה אם מישהו יעצור 2024
6 Indigo sparke – Undone 2021
7 Lanterns on the lake – String theory 2023
8 Beth gibbons – Reaching out 2024
9 Sonic Youth – Eric's trip 1988
10 Nick Cave – Up Jumped the Devil 1988
11 Beans – Silhuette 2024
12 Idles – Monolith 2024
13 Nadine shah & Paraorchestra – Holes 2024

השאלטר 21 – דוד שאבי 26/5/24