השדרנים:
לעמוד התוכנית: שמונים ארומטיים
שמונים ארומטיים – ערן הר-פז 5/2/24