השדרנים:
לעמוד התוכנית: סינגלס

שי משולם/פיטר רוט – אותו דבר
טל לוטן – גשמי ברכה
יהוא ירון – סימני סערה
הכל בגלל ג'ני – במחיר לא ידוע
מעבר לכביש שש – רק לא
Itay mazilo – hey child
אלעד שודלר – חוף הקשתות
דודי לוי – עולם דפוק
ברק גרוסברג – OMG
מקרמה בשישי – יום קצת אחר
יובל גורביץ' – Towards The Sun
יובל גורביץ' – The Last mutiny
The Lots – used 2
הגן האנוכי – After The Rain

סינגלס, רוק ישראלי חדש עם יובל ביטון – 07/12/2021