השדרנים:
לעמוד התוכנית: סינגלס
סינגלס – רוק ישראלי חדש עם יובל ביטון – 18/11/2021