השדרנים:
לעמוד התוכנית: סינגלס

התמונה הגדולה – בימים שבין לבין
יוני בלוך – בין הים והנהר
נדב דלומי – בסוף רוצים הביתה
יוסף בך – חלום בלהות
עמרי קרואני – ערב חדש
המוסד – מכל החלומות
כרמלה גרוס ואגנר – כרמלה גרוס וואגנר (סקיצה)
כרמלה גרוס ואגנר – נשל הנחש (סקיצה)
משינה – תחזור תחזור
אורפנד לנד – הגברים בוכים בלילה
לס דיינמייטס – עוזי כינורות

סינגלס, רוק ישראלי חדש עם יובל ביטון 25/1/24