השדרנים:
לעמוד התוכנית: Shabi On The Rocks

1 רון ואנשי הצפון – שיער 2022
2 רוית סלמון – בין התקרה לרצפה 2022
3 אסטרוגן – נוף לאמסטרדם 2022
4 אות כבוד – מצטבר 2022
5 ברק גרוסברג – הנסתרות 2022
6 טריפולי – הלך רוח 2022
7 נועם מנדלווי – גמד גינה 2022
8 אפרת זילברשץ וסיון הוד – טורנדו במיוט 2022
9 יהוא ירון – סימני סערה 2022
10 גיא גיטר – תם ולא נשלם 2022
11 אלה לוי – אלוף הטכניקה 2022
12 רועי פרל – להיות אני 2022
13 מעבר לכביש שש – חסידה 2022

Shabi On the Rocks 232 – הכנה למצעד השנתי – דוד שאבי 07/09/2022