השדרנים:
לעמוד התוכנית: Shabi On The Rocks

1 Jason isbell – Cover me up 2013
2 Gary clark jr. – Three o'clock blues 2014
3 Richard & linda thompson – Dimming of the day 1975
4 Kate Bush – Kashka From Baghdad 1978
5 Lucinda Williams – Masters of war 2008
6 Natalie Merchant – Motherland 2001
7 Julien baker – Blacktop 2015
8 Nick Cave – Night raid 2019
9 Big Thief – Coma 2017
10 Tom Waits – Danny Says 2006
11 Joni Mitchell – Sweet Bird 1975

Shabi On the Rock 275 – מוזיקה לאיחוי וריפוי פצעים – דוד שאבי 11/10/2023