השדרנים:
לעמוד התוכנית: Shabi On The Rocks

1 Big star – Kangaroo 1978
2 This Mortal Coil – Kangaroo 1984
3 This Mortal Coil – Fyt 1984
4 This Mortal Coil – Dreams Made Flesh 1984
5 This Mortal Coil – A Single Wish 1984
6 This Mortal Coil – Holocaust 1984
7 Rema-Rema – Fond Affections 1980
8 This Mortal Coil – Fond Affections 1984
9 Tim Buckley – Song to the Siren 1970
10 This Mortal Coil – Song to the Siren 1984
11 This Mortal Coil – Barramundi 1984
12 This Mortal Coil – Waves Become Wings 1984
13 Roy harper – Another day 1970
14 This Mortal Coil – Another day 1984

Shabi On the Rocks 244 – מהדורת אוצרות – דוד שאבי 21/12/2022