השדרנים:
לעמוד התוכנית: Shabi On The Rocks

1 רון ואנשי הצפון – שיער 2022
2 אפרת זילברשץ וסיוון הוד – טורנדו במיוט 2022
3 אני לא דובון – תמר פלד 2022
4 David Byrne and Brian Eno – Regiment 1981
5 Talking Heads – Born under punches 1980
6 Talking Heads – Once in a lifetime 1980
7 Talking Heads – Houses in motion 1980
8 Talking Heads – Crosseyed and painless 1980
9 Talking Heads – The great curve 1980
10 Talking Heads – Listening wind 1980
11 דויד חברון – ילד פנימי 2022

Shabi On the Rocks 233 – דוד שאבי 28/09/2022