השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

7 Words
Born
Engine No. 9
Teething
My Own Summer (Shove It)
Be Quiet And Drive
Head Up
Change (In The House Of Flies)
Back To School (Mini Maggit)
Knife Prty
RxQueen
Digital Bath
Minerva
Hexagon
Hole In The Earth
Mein
Drive
Rocket Skates
Diamond Eyes
The Chauffeur
Leathers
Tempest
Prayers/Triangles
Phantom Bride
Ohms

Totally You 19 – Deftones – עופר פרוינד 10/03/2022