השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

The Cedar Room
The Sea Song
Here It Comes
Catch The Sun
The Man Who Told Everything
There Goes The Fear
Pounding
Caught By The River
Blackbird (Beatles)
Hit The Ground Running
Black And White Town
Snowden
Sky Starts Falling
Words (Live)
Jetstream
Kingdom Of Rust
Winter Hill
House Of Mirrors
Brazil
Andalucia
Carousels
Prisoners
Broken Eyes

Totally You – The Doves – עופר פרוינד 06/10/2022