השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You
Totally You – Faith No More – עופר פרוינד 8/2/24