השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You
Totally You – שנה לתכנית – עופר פרוינד 10/11/2022