השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

Blyss – Cling And Clatter (Demo)
Hanging By A Moment
Sick Cycle Carousel
Breathing
Everything
Trying
Spin
Take Me Away
Sky Is Falling
Am I Ever Gonna Find Out
Everybody Is Someone
You And Me
Blind
Come Back Down
Good Enough
If This Is Goodbye
First Time
Whatever It Takes
Make Me Over
Halfway Gone
Smoke And Mirrors
All In
Between The Raindrops
Flight
Hurricane
Shine Like Gold (Switchfoot)
Cut & Run

Totally You 12 – Lifehouse – עופר פרוינד 20/01/2022