השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

Holy Roller Novocaine
Molly's Chamber
California Waiting
Wasted Time
The Bucket
Kings Of The Rodeo
Four Kicks
Taper Jean Girl
On Call
Charmer
Sex On Fire
Use Somebody
Revelry
Notion
Crawl
Closer
Radioactive
Pyro
Back Down South
Wait For Me
Supersoaker
Waste A Moment
Walls
Reverend
Around The World
Frontier City
Where Nobody Knows
Supermarket
The Bandit
100,000 People
Mustang

Totally You – Kings of Leon – עופר פרוינד 28/3/24