השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You
Totally You – אופיר עמר – עופר פרוינד 31/08/2023