השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

She's So High
There's No Other Way
Bang
Popscene
For Tomorrow
Girls & Boys
Parklife
To The End
End Of A Century
Country House
Universal
Stereotypes
Charmless Man
Song 2
Beetlebum
On Your Own
Tender
Coffee & TV
Out Of Time
Crazy Beat
Fool's Day
Under The Westway
The Puritan
Go Out
Lonesome Street
The Narcissist

Totally You – Blur – עופר פרוינד 27/07/2023