השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

Foot In Your Mouth
Paper Promises
Crawling In The Dark
Running Away
Remember Me
Better
Too Little Too Late
Losing My Grip
Right Before Your Eyes
Out Of Control
Same Direction
The Reason
If I Were You
Inside Of You
Born To Lead
If Only
My Turn
The Letter
So Close, So Far
Ghostbusters
Is This The Day
Pieces
We Are One
Never Be Here Again
This Is Gonna Hurt
Can You Save Me
Incomplete
More Beautiful
Push Pull
Head Over Heels

Totally You – Hoobastank – עופר פרוינד 28/12/23