השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

Knight Moves

Marlena On The Wall

Small Blue Thing

Left Of Center

Solitude Standing

Luka

Tom's Diner

Gypsy

Calypso

Book Of Dreams

Tired Of Sleeping

Men In A War

Blood Makes Noise

99.9 F°

In Liverpool

When Heroes Go Down

Caramel

No Cheap Thrill

World Before Columbus

Woman On The Tier

I'll Never Be Your MAggie May

Penitent

Widows Walk

Zephyr And I

Frank & Ava

Pornographer's Dream

Fool's Complaint

Jacob And The Angel

We Of Me

Ballad Of Miss Amelia

Tom's Diner (Remix)

Totally You – Suzanne Vega – עופר פרוינד 30/03/2023