השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You
טוטאלי יו – THE SCRIPT – עופר פרוינד – 20.4.23