השדרנים:
לעמוד התוכנית: רדיו זה פופ
Totally You – Taylor Swift – זה פופ – עופר פרוינד 24/3/24