השדרנים:
לעמוד התוכנית: רדיו זה פופ
פופ לפורים – זה פופ – איל אורטל 25/3/24