השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

קורין אלאל תמונה בכחול
יפעת בלסיאנו שפת אמי
יעל ופתק סנסימיליה
ניקו טין אפילה
Pink Witch עם נטע רם ברלין
יפעת בלסיאנו מה אתה עושה במצפה
Sorority Bad Rubbish
פלג קראפט השמש שוקעת
אורי ער לא ראיתי
יפעת בלסיאנו תער קטלנית
Flywheel Frail & Needy
Miranda and the Beat Why Don't You Want Me
NEEZ Go Home
הזאבות וטאפש Yababa (Live)
יפעת בלסיאנו האלפקות של מצפה רמון
Pink Witch בשמש הקלה
Samosa Think It Over Then Think Again

שעה שנייה:
יפעת בלסיאנו אתמול
כפיר בסון כמו שאת
מוניקה סקס ועלמה גוב העץ יחיה
יפעת בלסיאנו הדבר קרה מעצמו
הדרה לוין ארדי IF I STAY
צילי ינקו One With Me
שרון הולצמן הכל יהיה בסדר
רועי רג'ואן בואי
איתן פישר אי אפשר למשוך את השמים
חסרים המנון לאדם
Sivan Levy When the winter's coming in
אודלי ברכת הכהנים
Shlomi Kendel A Deeper Seeing (The Timeless One)
יפעת בלסיאנו אל תלך
Sunday Chocolate Club Work Death Balance

נגד כיוון הזיפים 272 – אחיעד לוק 7/1/24