השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

אנטיביוטיקה פלסטיק ריק

מעבר לכביש שש חסידה 
 עומר קורן משיבון 
 She Drew The Gun Behave Myself
דן תורן חמניות פנו לשמש
Yard Act  The Overload
Amyl and The Sniffers Hertz
The Chats Holier Than Thou
 MFRSM Fast Factors
 Witch Fever In Birth
 Screensaver No Movement
The Stranglers – This Song
בנות לוציפר הצלב
Pond Human Touch
Mellow Kim tree hugger
 חגית יפרח נמאס לי
נמרי ניר שדים

שעה שניה:
LEOP Pla
 Beak Oh Know
Chen Firsel  here is what you got to do
אוטרקי האמת 2
Chooli ft. Yam Yam- Kiss
 שקט LEOP & מירה רביב הרשקו
 Yael Copeland Pink
טל אורן זהב
Selfish Gene Cake
 Fafa Galoure Everything In Its Right Place
איתי מטוס תקופת התנקות
 רקמות עם מאיה רגב – סתר עליון (שירה של לוסינדה)
Emma Ruth Rundle Return
נדב זילברשטיין לישון תמיד בזמן
Moonshine IDWW
Sababa 5 Rosenzweig

נגד כיוון הזיפים 157 – אחיעד לוק 12/09/2021