השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

שני פלג ג'נה ג'יימסון

אביב מארק איפה הצחוק
Uzi Ramirez You Ain't Seen Nothing
Vini Vicious Fuzzy
Bad Waitress Manners
Warmduscher Wild Flowers
Christian Fitness Male Guitarist
מוטי פרנסס התפצלות
אסף כהן עבד
Black Country, New Road Chaos Space Marine
אור אדרי לישון
Baxter Dury D.O.A
דניאל טילמן לא זו לא הייתה אהבה
Zizi Trippo Fortune Cookies
Vanishing Twin The Lift
עדי אוריון שדר מצוקה
SaffeK When It Rains

שעה שניה:
Rusty Boilers Bonaventura Street
מבסוטון סם המוות הלבן
צוף/זוהר/ענבל גוף
פרנסיס גשמו של הסתיו
MARBL Everybody's Getting Married
דאלי קדרון מגדל קלפים
זיו רובינשטיין תעתוע
Riki klein Ghost
יעל איזנברג Graceland
Elbow Six Words
Jasmin Jacob Trip to the Circus
Sheffy Oren Bach Eve
Undone Reality Theories
Los Bitchos Las Panteras

נגד כיוון הזיפים 162 – אחיעד לוק 17/10/2021