השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

Malta Yok Pretty Baby

Screens 4 Eyes The Deal
עומר קורן למטה
טוניק קלוניק היה לנו מן משהו
Sneaky Dyunot Live
Wombo Snakey
ידידיה בלחסן כלב בן כלב
Black Midi The Defence
הזאבות המורה ליוגה
Hallan Sich Ubergeben
Xparadox Again
Regressive Left World on Fire
Working Men's Club Rapture
דנה מיטב-דוד באמצע הדרך
Cobra Man- Cool, Nice
LIFE The Drug
שירה ויזל כשאגמור אותך
ניצן אלון רוצי ילדה
Rertoact This pig

שעה שנייה:
נעם רואה עוד מבט
גרין מי שעומד
יפעת נץ תחילתה של עונה
טובה בלהיות מותק אלה רק ידיים
עודד גדיר הרוח של עודד גדיר
Undone Into The Tent-Remix by Di-Sub-Etetra
Michal Gutman Tears in Rain
October And The Eyes Walk the Line
גילי אבישי לאן נעלמו הגיבורים
דריה ורד יום נפלא
שירה ויזל פינה בעולם
ידידיה בלחסן רוח על המים
Crack Cloud Tough Baby
Black Midi 27 Questions

נגד כיוון הזיפים 200 – אחיעד לוק 20/07/2022