השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

רמי פורטיס איזה מין מין

טריפולי סדום והמורה
בורגי ורועי אם היה לי לב
Warmduscher Wild Flowers
אילת אבני נהלל
WC ערים קרות
איתי מטוס ביוטי אורובורוס
אור כשדים לב פגיון
אביב מארק איפה הצדק
הד מדינה זה ממשיך
Lime Garden Clockwork
Yucky Duster Grump
Coach Party Flag
Bodega Doers
Christian Fitness Male Guitarist
Angel Du$t Truck Songs
גלעד אחיטוב יריחו בוערת שוב

שעה שניה:
JadaL Gamisi El Helo
אלה שיק בלום ים בלילה
מאור כהן אודי שרבני עדין וגם שורט
Zizi Trippo Up To Anything
Clinic Refractions (In The Rain)
שירה אל עמי גוף זר
SaffeK When It Rains
תמר שכטר פריפריית חלומות
Moonshine Blue Dress
מירב הלינגר זה לא הכל או כלום
Yamaya Yamit Levy Hope
אירה חודיאק אין אוויר
איילת אוריה ליפול לאט
People Taking Pictures Soonwewillbeunderwater
The Joker The Monk And The Fool In The Dark

נגד כיוון הזיפים 163 – אחיעד לוק 24/10/2021